ogłoszenia / Regulamin

Regulamin konkursu „Dzień Kobiet & Dzień Mężczyzn w KENDAL”
AUTOSERWIS KENDAL

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma KENDAL z siedzibą w Rąbieniu, ul. Hiszpańska 2, NIP: 732-201-35-90 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające prawo jazdy oraz samochód osobowy, które mają możliwość zrealizowania wygranej usługi w salonie znajdującym się w Rąbieniu 95-070, ul. Hiszpańska 2 w ciągu 3 miesięcy od wręczenia bonu na wygraną usługę.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
6. Konkurs trwa od 01.03.2024r. do 10.03.2024r. do godziny 19:00.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 11.03.2024r. za pośrednictwem platformy Facebook na fanpage’u firmy .
8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/autoserwiskendal.

Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega na zrealizowaniu każdego z wymienionych kroków: Krok 1- Zaobserwuj nasz profil na Facebooku. Krok 2- Polub post konkursowy. Krok 3- Udostępnij post konkursowy na swoim profilu. Krok 4- Po zrealizowaniu każdego z wcześniejszych kroków napisz pod postem konkursowym komentarz o treści: „GOTOWE”
10. W konkursie zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców- jedna kobieta oraz jeden mężczyzna.
11. Wygrani zostaną wyłonieni poprzez jawne losowanie udostępnione na fanpage’u firmy.
12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
13. Organizator zwraca uwagę na zachowanie kultury w wypowiedziach.
14. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały
udziału w konkursie.

Nagroda
15. Nagrodą w konkursie są: NAGRODA NR. 1- bon na usługę kompleksowego mycia samochodu osobowego NAGRODA NR. 2- bon na przeprowadzenie kontroli geometrii kół samochodu osobowego wraz z jej prawidłowym ustawieniem.
16. Nagrodę (bon) należy odebrać w naszym autoserwisie KENDAL w Rąbieniu do dnia 31.03.2024r. w godzinach pracy autoserwisu zamieszczonych na naszej stronie internetowej.
17. Nagrodę należy zrealizować najpóźniej do dnia 11.06.2024r. po tym czasie Nagroda traci ważność.
18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
21. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w
serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
22. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@kendal.com.pl
23. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku- Dzień Kobiet & Dzień Mężczyzn w KENDAL)
24. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny
25. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest KENDAL z siedzibą w Rąbieniu.
26. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych.
27. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa
fanpage’a).
28. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a
także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe
29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
30. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage AUTO SERWIS KENDAL.
32. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


powrót

Klauzula Informacyjna

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Prosimy kliknij w przycisk "PRZEJDŹ DO STRONY", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez:

Auto Serwis ”KENDAL”
95-070 Rąbień, ul. Hiszpańska 2

oraz naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.

Czytaj treść polityki prywatności
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.